In het mensenhart is een voortdurend verlangen om iets van zijn oorsprong te ervaren, iets van zijn werkelijke, diepste essentiële staat - de staat van vrede en vreugde.

Hazrat Inayat Khan

Welkom

Een walnootboom is vol levensvreugde en draagt dit ook uit. De boom houdt zich passievol bezig met wezenlijke levensvragen en is voortdurend op zoek naar de diepste zin van zijn bestaan. Hij is sterk geïnteresseerd in het onbewuste en de kracht die hier van uit gaat.

Het steeds opnieuw oefenen en ervaren van al hetgeen de natuur te bieden heeft, zodat het verkregen inzicht een deel van onszelf wordt, leidt volgens Confucius tot geluk en vervulling. Oefenen betekent hier niet kennis van boeken, maar de ontwikkeling van de eigen persoonlijkheid naar een zelfbepaalde wijze levensstijl. Deze levenslessen helpt iemand om te gaan met de uitdagingen van het dagelijks leven.

‘Ga liggen in het gras, je bent mijn eregast.’

Carola

Lees meer